Er du arrangør av festival marked med historisk perspektiv?

Foreningen for Norske Historiske Festivaler er en nasjonal paraplyorganisasjon som skal arbeide for å fremme interessene til Norske historiske festivaler, og være et møtepunkt for interesseorganisasjonene.

 

Hovedmål

FNHF skal arbeide for å gi medlemsorganisasjonene et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet. FNHF skal jobbe for å bedre rammevilkårene for medlemmene, og være et møtepunkt mellom medlemsorganisasjonene og myndighetene.

 

Søk medlemskap her

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer